หลังม่านการเมือง โดย ดร.วิษณุ เครืองาม

คุณสมบัติสินค้า:

...วาระเร้น ประเด็นลับ และหลากหลายเรื่องราวของคนการเมือง....

Share

Share

หนังสือปกอ่อน หนา 368 หน้า สภาพ 90%(ด้าบนมีจุดเหลืองเล็กน้อย)
สำนักพิมพ์มติชน
เรื่องเล่าจากเนติบริกร ชุดที่ 3
...วาระเร้น ประเด็นลับ และหลากหลายเรื่องราวของคนการเมือง....

"หลังม่านการเมือง"
เป็นงานเขียนชุดสุดท้ายของ ดร.วิษณุ เครืองาม ในจำนวน 3 เล่ม
ที่ตั้งชื่อรวมๆ ว่า "เรื่องเล่าจากเนติบริกร"
เล่มแรกชื่อ "โลกนี้คือละคร"
เล่มทีสอง ชื่อ "เล่าเรื่องผู้นำ"
หลังม่านการเมือง...
เป็นอีกเล่มที่นำเสนอเรื่องราวที่ให้ความรู้ เช่น
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดต่างๆ ในอดีต
เครืองราชอิสริยาภรณ์
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
ให้ข้อมูลวงในคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.แบบเจาะลึกทั้งในห้องและหลังประตูห้อง ครม.
ที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้
โดยเฉพาะ "เรื่องไม่ชอบมาพากลใน ครม."
ได้นำมาแจกแจงไว้ค่อนข้างละเอียดว่า
การกระทำแบบลับๆ ล่อๆ พฤติการณ์อันส่อไปในทางฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นอย่างไร...
ผลงานเล่มสุดท้ายของผู้เขียน ทำให้ "เรื่องเล่าจากเนติบริกร" รวม 3 เล่ม
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ได้ความรู้ ได้ข้อคิดดีๆ
หรือได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยเหตุที่มีอารมณ์ขันเจือปนอยู่เท่านั้น
หากทว่ายังทำให้หูตาสว่าง ได้รู้เรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาล
ในฐานะผู้บริหารประเทศ และได้รู้ "ความจริง" อะไรต่ออะไรอีกมากมาย... 

Powered by MakeWebEasy.com