สันดานรัฐมนตรี ป.ม.

คุณสมบัติสินค้า:

แฉพฤติกรรมรัฐมนตรี

Share

Share

โดยทหารเก่า แห่งสยามรัฐ
หนังสือเก่า หนา 254 หน้า กระดาษเหลือง สภาพดี 

รัฐมนตรีทุกชุด ทุกรัฐบาลเป็นผู้ทรงคุณความรู้ ความสามารถ
และความซื่อสัตย์ต่อประชาชนเป็นใหญ่
แต่ถ้ารัฐบาลใดมีรัฐมนตรีตรงกันข้าม
แม้สักคนเดียวแปลกปลอมเข้ามา
บางที่ก็อาจทำให้ประเทศชาติพังพินาศลงได้หากไม่มีการแก้ไข
หนังสือเล่มนี้สดุดีคณะรัฐมนตรีที่ทำคุณต่อชาติ
และขอเหยียบย่ำคนสารเลวผู้ได้แก้วไว้ประดับตน
จนโอ่อวดไม่รู้จบสิ้น
Powered by MakeWebEasy.com