เศรษฐศาสตร์การเมือง(เพื่อชุมชน)

คุณสมบัติสินค้า:

แนวคิด ดร.ปรีดี พนมยงค์

Share

Share

โดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์
หนังสือปกอ่อน 303 หน้า สภาพ 95%
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2542

หนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเล่มนี้
นำเสนอเรื่องราวความคิดของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ อย่างวิพากษ์วิเคราะห์
โดยนักวิชาการ แบ่งเป็น 3 ภาค
   ภาคแรก เป็นความคิดเชิงอุดมคติเรื่องโลกพระศรีอาริย์ 
   ภาคที่สอง ฐานะทางประวัติศาสตร์ของนายปรีดี พนมยงค์
   ภาคที่สาม เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com