the magic of SPA

คุณสมบัติสินค้า:

สปา...เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ

Share

Share

โดย นิตยสารแพรว
หนังสือปกอ่อนเล่มเล็ก หนา 121 หน้า สภาพ 90%(ปกหลังมีรอยพับ)
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการเช่นนี้
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงาน
- ใชชีวิตทุกนาทีไปกับความเร่งรีบ
- เครียด จิตใจฟุ้งซ่าน ขาดสมาธิ 
การไปสปาน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด... 

SPA...สปา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกาย
และจิตใจได้รับความสุขแบบดื่มด่ำในรสสัมผัสทั้งห้าอันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง
และสัมผัส ซึ่งในอนาคต สปาจะไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยหรือเป็นกิจกรรมเฉพาะคนรวย
อีกต่อไป แต่ผู้คนแห่งศตวรรษที่ 21 จะรับเอาวิธีการบำบัดด้วยศาสตร์แห่งสปา
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...
Powered by MakeWebEasy.com