ตารางงานโลหะ

คุณสมบัติสินค้า:

Tabellenbuch Metall

Share

Share

Tabellenbuch Metall
แปลและเรียบเรียงโดย รศ.บรรเลง ศรนิล, ผศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์
หนังสือปกอ่อน 90%
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หนังสือ ตารางงานโลหะ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมตัวเลข สูตรการคำนวณ 
ตารางคุณสมบัติของวัสดุ แบบ และมาตรฐาน ในการทำงานโลหะทั่วๆ ไป
โดยได้แบ่งไว้เป็น 4 ภาค ดังนี้
ภาค G:ภาคความรู้พื้นฐานทั่วไป
ภาค Z:ภาคเขียนแบบและเรขาคณิตสร้าง
ภาค S:ภาคโลหะวิทยา
ภาค F:ภาคเทคนิคการผลิต
Powered by MakeWebEasy.com