งานเชื่อมและโลหะแผ่น

คุณสมบัติสินค้า:

ตำราวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น

Share

Share

โดย อำนาจ ทองแสน
หนังสือปกอ่อน 400 หน้า สภาพ 90%

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557
ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสวิชา 3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เป็นงานที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมในระบบท่อส่งน้ำมันและปิโตรเลี่ยม
การผลิตถังภาชนะความดัน
งานเชื่อมโครงสร้าง
การผลิตท่อระบายอากาศของอาคารขนาดใหญ่
งานตัด งานพับ ดัดขึ้นรูป
Powered by MakeWebEasy.com