เอฟอาร์พี

คุณสมบัติสินค้า:

คุณสมบัติของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เอฟอาร์พี

Share

Share

โดย พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์ 
หนังสือปกอ่อน 286 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ.2548
เอฟอาร์พี หรือ ไฟเบอร์กล๊าส  จากผลิตภัณฑ์ชดเชยการนำเข้า
ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกนำรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ
ปัจจุบันไม่มีปัญหาด้านเทคนิคอีกต่อไป
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประเทศผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เอฟอาร์พี ชั้นนำในภูมิภาคแถบนี้ 

สารบัญ
- วัสดุ 
- อุปกรณ์และเครื่องมือ 
- กรรมวิธีการผลิตชนิดต่างๆ 11 แบบ 
- ขั้นตอนมาตรฐานในการทำผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าสหรือเอฟอาร์พี
- เทคนิคเสริมพิเศษ 
- ตัวอย่างแม่แบบไฟเบอร์กล๊าสหรือเอฟอาร์พี ชนิดต่างๆ 
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าสหรือเอฟอาร์พี 
- ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส หรือเอฟอาร์พี ที่มีชื่อเสียงในอดีต 
- ข้อมูลเสริมพิเศษเกี่ยวกับโพลิเอสเทอร์เรซิน 
- ตัวอย่างโพลิเอสเทอร์เรซินชนิดต่างๆ
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใยแก้ว (Glass Fiber) 
- บทสรุปปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไข 
- บัญชีตาราง เปรียบเทียบ ขั้นตอน วิธีการผลิต ฯลฯ 
- บัญชีภาพประกอบ
 
Powered by MakeWebEasy.com