โยคะ เพื่อสุขภาพกายและอายุยืนยาว

คุณสมบัติสินค้า:

การฝึกโยคะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

Share

Share

โดย นายแพทย์โสภิณ กาญจนาคพันธ์ 
หนังสือปกอ่อน หนา 78 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ครั้งที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2548  
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
หลักการและวิธีปฎิบัติโยคะด้วยตนเอง
เสริมด้วยความรู้ทางการแพทย์บางส่วน
เพื่อการฝึกท่าที่เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล
และเลือกท่าที่สามารถบริหารได้ครบทุกส่วนโดยไม่ฝืนตัวเอง 
 
Powered by MakeWebEasy.com