ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ

คุณสมบัติสินค้า:

เข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพในการดำเนินชีวิต

Share

Share

ดย รศ. ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
ปกอ่อน สภาพ 90% 
หนังสือจิตวิทยา สำหรับประชาชนทั่วไป ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
และตำราเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาภายในหนังสือแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคที่ 1 - การศึกษาบุคลิกภาพแบบวิทยาศาสตร์
ภาคที่ 2 - การศึกษาบุคลิกภาคแบบศิลปศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com