กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2005

คุณสมบัติสินค้า:

การวางแผนการเสียภาษีธุรกิจ

Share

Share

TAX PLANNING STATEGY : CORPORATE INCOME TAX
โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
พิมพ์ครั้งที 4
หนังสือปกแข็ง สภาพ 95% หนา 1,348 หน้า

- การวางแผนภาษีรายได้และค่าใช้จ่าย
- การวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม
- การวางแผนภาษีการจัดตั้งธุรกิจ
- Update กฏหมายใหม่ล่าสุดปี 2548
Powered by MakeWebEasy.com