การจัดการสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติสินค้า:

Inventory Management...

Share

Share

Inventory Management...
เขียนโดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 
หนังสือปกอ่อน หนา 210 หน้า สภาพ 90%
การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นหลักสูตรประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์....
พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่ครอบคลุม 9 บท ดังนี้...
- โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
- หลักการจัดการสินค้าคงคลัง
- เวลานำและระดับการให้บริการ
- การพยากรณ์อุปสงค์
- เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง
- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์อิสระภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน
- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์อิสระภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
- แบบจำลองการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์แปรตาม
- การควบคุมสินค้าคงคลังเชิงปฎิบัติการ... 


Powered by MakeWebEasy.com