คู่มือการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกแบบมืออาชีพ

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

Share

Share

ปรับปรุงใหม่ฉบับสมบูรณ์
หนังสือปกอ่อน 368 หน้า สภาพ 90 %
พิมพ์ปี พ.ศ.2560

คู่มือ Impot-Export เนื้อหาครอบคลุมทั้งระบบออฟไลน์ และออนไลน์

สารบัญ
บทที่ 1 การเริ่มต้นเป็นผู้ส่งออก หรือนำเข้าสินค้า
บทที่ 2 วิธีการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์
บทที่ 3 ระยะเวลากับวิธีการชำระเงิน
บทที่ 4 รอบรู้เรื่องจดหมายเลตเตอร์ออฟเครดิต
บทที่ 5 การเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้า
บทที่ 6 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 7 เสนอขายและรับการสั่งซื้อ
บทที่ 8 ความรู้เรื่องระบบขนส่งและตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
บทที่ 9 รอบรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยง
บทที่ 10 การนำเข้า(Import)
บทที่ 11 การติดต่อขอสินเชื่อและการหาตลาดต่างประเทศ
บทที่ 12 ความรู้เรื่องภาษีอากรนำเข้า-ส่งออก
บทที่ 13 วิธีการทำประกันภัยสินค้า
บทที่ 14 ตัวอย่างจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจส่งออก-นำเข้า
Powered by MakeWebEasy.com