การทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

Share

Share

แปลโดย สุวรรณา สนเที่ยง
หนังสือปกอ่อน 279 หน้า สภาพ 90 %
พิมพ์ครั้งที่ 13, พฤษภาคม 2534

ถ้าคุณกำลังสนใจในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือคิดที่จะประกอบการ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสิ่งที่คุณควรรู้ไว้อย่างเพียบพร้อม
ทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
หากจะเปรียบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือสำหรับผู้สนใจธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก
ก็ไม่ผิดนัก
- ประเภทและโครงสร้าของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
- เปิดประตูสู่โลกธุรกิจระหว่างประเทศ
(การสำรวจตลาด,การเสาะหาและคัดเลือกลูกค้า, การตรวจสอบเครดิตลูกค้า ฯลฯ)
- สาระสำคัญในข้อตกลงการค้า
- การเสนอราคา
- การตอบรับข้อเสนอราคา
- การคำนวณหาราคาต้นทุนสินค้านำเข้า-ส่งออก กับ การตั้งราคาขาย
- การจัดร่างสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
- บทบาทและชนิดของเลตเตอร์ออฟเครดิตในการค้าระหว่างประเทศ
- ความรู้เรื่องระบบขนส่งกับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
Powered by MakeWebEasy.com