คู่มือส่งเสริม TQM

คุณสมบัติสินค้า:

การบริหารคุณภาพตามระบบ TQM

Share

Share

TQM Promotion Guide Book 
โดย HITOSHI KUME
แปลและเรียบเรียงโดย ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ และคณะ
หนังสือปกอ่อน 136 หน้า สภาพ 90%
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

เนื้อหา
- TQM คืออะไร?
- หลักการพื้นฐาน TQM
- TQM ภาคปฏิบัติ
- ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเริ่มต้น และการส่งเสริท TQM
- บทบาทของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางในการส่งเสริม TQM
- รายการตรวจสอบเพื่อประเมินสถานะการนำ TQM ไปปฏิบัติ
Powered by MakeWebEasy.com