การสร้างแบรนด์ 2

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือการสร้างแบรนด์

Share

Share

หนังสือปกอ่อน 151 หน้า สภาพ 90% 
พิมพ์ปี พ.ศ.2546
สร้างแบรนด์ เล่ม 2 นี้
เป็นการรวบรวมบทความที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ Mraketing Scool
ของนิตยสาร BrabdAge ในหัวข้อการสร้างแบรนด์ หรือ Branding
เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว และเพื่อเป็น Marketing Tips 
สำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักโฆษณา นักเรียนนิสิตนักศึกษา
ตลอดจนผู้สนใจศึกษาทางด้านการตลาด

เนื้อหาครอบคลุมถึงกฎในการสร้างแบรนด์
การวางตำแหน่งของแบรนด์และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแบรนด์
Powered by MakeWebEasy.com