การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติสินค้า:

Strategic Human Resource Management(HRM)

Share

Share

Strategic Human Resource Management(HRM)
โดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ปกอ่อน สภาพ 95%

สารบัญ
- บทนำ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
- ความถนัดและความสามารถ
- แรงจูงใจ : บุคลิกภาพ
- แรงจูงใจ : ทฤษฎีความต้องการ 3 ประการ ของเดวิด แม็คคลีแลนด์
- แรงจูงใจ : ทฤษฎีความควาดหวัง
- แรงจูงใจ : ทฤษฎีความเป็นธรรม
- สร้างโอกาสให้พนักงาน
- ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
- ระบบสรรหา คัดเลือกและถนอมรักษาพนักงาน
- การคัดเลือกพนักงานกับการเลือกนักการเมือง
- ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน
- ระบบแรงงานสัมพันธ์

 
Powered by MakeWebEasy.com