บริหารงานต้องบริหารคน

คุณสมบัติสินค้า:

แนวทางการบริหารงาน

Share

Share

BUSINESS IS PEOPLE
by C.Northcote Parkinson, M.K. Rustoji
ปกอ่อน สภาพ 90%

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม
สำหรับนักบริหารและหัวหน้างานทุกระดับ
ภายในเล่มมีข้อควรจำถึง 222 ข้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ หรือในหน่วยงานของรัฐบาล
หรือแม้แต่ในโรงงานขนาดย่อม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจดอกเล็กๆ ที่ไขประตูบานใหญ่
เพื่อเปิดนำไปสู่การบริหารงานอันสำคัญยิ่ง
Powered by MakeWebEasy.com