การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

การบริหารจัดการธุรกิจ

Share

Share

STRATEGIC MANAGEMENT
Technology and Innovation
โดย ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
หนังสือปกอ่อน สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ. 2555
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอกรอบทฤษฎีด้านกลยุทธ์องค์การที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกการแข่งขัน
แนวคิดกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพด้วย Mass Market 
และแนวคิดกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิผลด้วย Customization
ได้ถูกบูรณาการเป็นกลยุทธ์ Mass Customization 
โดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีความท้าทายสำหรับองค์การในประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com