แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Maps

คุณสมบัติสินค้า:

การบริหารจัดการองค์กร

Share

Share

STRATEGY MAPS
by Robert S. Kaplan & David P. Norton
หนังสือปกอ่อน หนา 440 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์ปี พ.ศ. 2547

การบริหารจัดการองค์กร โดยแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ออกมาเป็นความมั่งคั่ง ที่จับต้องได้

แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Maps)
คือการแสดงหรือสาธิตกิจกรรมต่างต่าง ที่เชื่อมโยงกับมุมมองทั้งสี่ประการ
จาก Balanced Scorecard (การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน ด้านเรียนรู้และการเติบโต)
เพื่อทำให้เห็นว่า สินทรัพย์ใดๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะวัดได้หรือไม่ก็ตาม
อย่างเช่นสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้
ย่อมสามารถถูกแปลงออกมาให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้
หรือแปลงสิ่งที่เรามองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ อย่างเช่นความรู้และทักษะของพนักงาน
ตลอดจนภาพลักษณ์ คุณภาพในการจัดการองค์กร ชื่อเสียงที่สะสมมานานปี ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้สามารถถูกสร้างให้สอดคล้องอยู่บนระนาบเดียวกันได้
ถ้าเรามีทิศทาง หรือแผนที่ ที่ชัดเจน
และแผนที่ยุทธศาสตร์
คือลายแทงขุมทรัพย์ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในเชิงรูปธรรมได้
 
Powered by MakeWebEasy.com