ฝันให้เป็น ต้องทำได้จริง

คุณสมบัติสินค้า:

A DREAM WITH A DEADLINE

Share

Share

A DEAM WITH A DEADLINE
by Jaeques Horovitz
แปลโดย รัชนี เอนกพีระศักดิ์
หนังสือปกอ่อนหนา 272 หน้า สภาพ 90%
พิมพ์แรก เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551
เนชั่นบุ๊คส์

หนังสือสำหรับนักฝัน
ผู้เปี่ยมด้วยความกล้าและยึดมั่นในพันธะสัญญาเพื่อทำให้ฝันกลายเป็นจริง

ฝันให้เป็น ต้องทำได้จริง
นำเสนอวิธีที่จะทำให้เห็นวิสัยทัศน์ของคุณกระจ่างขึ้นว่า
คุณต้องไการไปสู่จุดไหน และไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางปฏิบัติง่ายๆ เพื่อช่วยผู้จัดการบริษัททั้งหลายในเรื่อง
- กำหนดทิศทางอนาคตของบริษัทให้แจ่มชัดขึ้น
- สร้างดุลภาพระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวและการบรรลุผลระยะสั้น
- แบ่งปันวิสัยทัศน์ด้วยการสื่อสารกับคนทุกระดับในองค์กร เพื่อให้ทุกคนยอมรับและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์นั้น
- ช่วยให้ได้รับพลัง แรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้นจากทุกคนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
- ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าและผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว
- เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีวินัย เพื่อให้มั่นใจว่า
  การปฏิบัติและพฤติกรรมของคุณส่งสารที่ถูกต้อง

 


 
Powered by MakeWebEasy.com