เศรษฐศาสตร์/การเมืองและสังคม

รวมเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่โด่งดังของเมืองไทย

฿ 80 ฿ 80

ตำราเรียนหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น

฿ 300 ฿ 300

แนวคิดทางการเมือง ของ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

฿ 150 ฿ 150
฿ 80 ฿ 80 -47%

สอดส่อง "ปรากฏการณ์" ในสังคมไทย ชวนกันมาล้วงเข้าไปให้

฿ 90 ฿ 90

โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์

฿ 150 ฿ 150

โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

฿ 220 ฿ 220
฿ 120 ฿ 120 -45%

โดย วิษณุ เครืองาม

฿ 350 ฿ 350

โดย ดร.วิษณุ เครืองาม

฿ 270 ฿ 270
฿ 140 ฿ 140 -48%

โดย ดุสิต ศิริวรรณ

฿ 250 ฿ 250
฿ 150 ฿ 150 -40%

โดย รุ่งมณี เมฆโสภณ

฿ 260 ฿ 260
฿ 130 ฿ 130 -50%

โดย วาสนา นาน่วม

฿ 250 ฿ 250
฿ 120 ฿ 120 -52%

โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

฿ 200 ฿ 200

โดย อินจันทร์

฿ 135 ฿ 135
฿ 70 ฿ 70 -48%

โดย ร.ต.อ.นิติภูมิ เนาวรัตน์, กมล กมลตระกูล, สมคิด ลวางกูร

฿ 50 ฿ 50

โดย ดร.โกร่ง-วีรพงษ์ รามางกูร

฿ 130 ฿ 130
฿ 60 ฿ 60 -54%

โดย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

฿ 240 ฿ 240
฿ 120 ฿ 120 -50%

แฉพฤติกรรมรัฐมนตรี

฿ 50 ฿ 50

สื่อที่ไม่ยอมยืนมองความตกต่ำของสังคม

฿ 180 ฿ 180
฿ 80 ฿ 80 -56%

โดย ชรินทร์ แช่มสาคร

฿ 160 ฿ 160
฿ 80 ฿ 80 -50%

โดย คณิน บุญสุวรรณ

฿ 90 ฿ 90

แนวคิด ดร.ปรีดี พนมยงค์

฿ 180 ฿ 180
฿ 90 ฿ 90 -50%

โดย ประมวล รุจนเสรี

฿ 160 ฿ 160
฿ 80 ฿ 80 -50%

โดย มานิจ วราภาคย์

฿ 70 ฿ 70

โดย สำนักพิมพ์ใบลาน

฿ 50 ฿ 50

ตีแผ่วงการตำรวจ

฿ 50 ฿ 50

รวมบทความจากนักวิชาการกลุ่มกุหลาบแดง

฿ 180 ฿ 180
฿ 90 ฿ 90 -50%
Powered by MakeWebEasy.com